WidsMob SLUTBRUGERLICENSAFTALE

VIGTIGT: DETTE ER EN LICENS, IKKE SALG

Denne WidsMob-slutbrugerlicensaftale (aftale eller licens eller EULA) er mellem slutbrugeren (i det følgende benævnt dig eller licenshaveren) og WidsMob Technology Co., Limited, udvikleren og ejeren af ​​programmet og softwaren (i det følgende benævnt " Licenseret software eller WidsMob eller software).

VIGTIGT: Ved at downloade, få adgang, installere eller bruge SOFTWAREN, DOKUMENTATION, SAMLINGER FRA WIDSMOB-EFFEKTSBUTIK (samlet "SOFTWARE") GODKENDER du at være bundet af følgende vilkår og betingelser i denne aftale.

Læs denne aftale omhyggeligt inden du downloader eller installerer softwaren. Vær opmærksom på sådanne klausuler, herunder, men ikke begrænset til, artikel 5, 6, 14, 15, 16 med speciel skrifttype. Hvis du er uenig i eller har spørgsmål vedrørende denne SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA), bedes du kontakte WidsMob. Enhver installation, kopiering, adgang til eller brug af den licenserede software fra dig ("Licensindehaveren") udgør en accept af og et løfte om at overholde alle vilkårene og betingelserne i denne EULA.

VILKÅR OG BETINGELSER:

1. LICENSIERET SOFTWARE

Den "Licenserede software" inkluderer alt indholdet af filerne, disken (e), CD-ROM (erne), DVD'erne eller andre medier, som denne EULA leveres til, inklusive men ikke begrænset til: tredjeparts computeroplysninger eller software at Licensgiveren har licens til inkludering i den Licenserede Software; skriftligt materiale eller filer, der vedrører den licenserede software ("dokumentation"); skrifttyper; ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af den licenserede software, hvis nogen.

2. TILDELING AF LICENSEN

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne aftale giver WidsMob dig (en person) den begrænsede, tilbagekaldelige, personlige, ikke-eksklusive og ikke-overførbare ret til at downloade, installere og aktivere softwaren på to adskilte computere udelukkende til din personlige , privat og ikke-kommerciel brug, medmindre du har købt en kommerciel licens fra WidsMob. Deling af softwaren med andre eller tilladelse til andre at se indholdet af denne software er i strid med licensen. Du må ikke stille softwaren til rådighed over et netværk eller på nogen måde levere softwaren til flere brugere, medmindre du på forhånd har købt en flerbrugerlicens fra WidsMob. WidsMob forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig i denne aftale.

3. LICENSBEGRÆNSNINGER

1. Licenstager må ikke og indvilliger i ikke at gøre det muligt for andre at ændre, tilpasse, oversætte, underlicensiere, leje, lease eller låne hele eller dele af den Licenserede Software eller Dokumentation.

2. Licenstager må ikke og accepterer ikke at give andre mulighed for at oprette afledte værker fra hele eller dele af den Licenserede Software eller Dokumentation; og Licenshaver må ikke reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at finde kildekoden til den Licenserede Software.

3. Licenstager må ikke og accepterer ikke at eller gøre det muligt for andre at bruge en tidligere version af den Licenserede Software efter at have modtaget en medieerstatning eller en opgraderet version som erstatning for en tidligere version (i så fald skal Licenstager ødelægge den tidligere version).

4. Licenstager må ikke og accepterer ikke at tillade andre at bruge den licenserede software til drift af forretning, fly, skib, nukleare anlæg, livsstøttemaskiner, kommunikationssystemer eller andet udstyr, hvor softwarets svigt kan føre til personskade, død eller miljøskader.

5. Licenstager må ikke og accepterer ikke at eller gøre det muligt for andre at fjerne eller tilsløre Licensgiverens copyright- eller varemærkemeddelelser eller copyright- og varemærkemeddelelser fra tredjeparter, som Licensgiveren har medtaget i den Licenserede Software eller Dokumentation.

6. Licenstager må ikke og accepterer ikke at eller gøre det muligt for andre at bruge den licenserede software til at være vært for applikationer til tredjeparter som en del af en facilitetsadministration, timesharing, tjenesteudbyder eller servicebureauordning.

7. Licenstager må ikke og accepterer ikke at lade andre gøre det muligt at bruge den licenserede software på nogen måde, der er ulovlig eller ikke godkendt af denne EULA.

8. Licenstager må ikke bruge andre musikspor, elementer, billeder, videoer, som ikke leveres af WidsMob inden for softwaren, medmindre du har fået en licens eller tilladelse eller behørig autoritet til at bruge dem.

9. Licenstager må ikke bruge musikspor, elementer, billeder, videoer i softwaren (inklusive samlinger fra Effects Store) kommercielt eller på anden måde, som ikke er angivet i denne aftale.

4. INSTALLATION

Licenstager kan installere en kopi af den licenserede software på en enkelt computer. Licenstageren skal være den primære bruger af den computer, hvor den licenserede software er installeret. Denne aftale gælder for alle installationer af den licenserede software. Installation af den licenserede software på tre eller flere computere er forbudt. Licenstager kan købe og installere flere licenser, hvis Licenstager ønsker at installere software på to eller flere computere. Licenstager er eneansvarlig for alle udgifter i forbindelse med licenshaverens installation og brug af den licenserede software.

5. PROGRAM FOR FORBEDRING AF SOFTWARE

WidsMob er forpligtet til at beskytte dit privatliv til enhver tid, medmindre andet er bestemt i denne aftale. Denne erklæring forklarer den anonyme dataindsamlingsproces og anvendelsespraksis for WidsMobs software til forbedring af software.

For at levere og forbedre softwaren, dens funktioner og brugeroplevelsen indsamler, vedligeholder, behandler og bruger vi automatisk oplysninger om, hvordan de forskellige moduler og funktioner i WidsMob-softwaren bruges. Oplysninger indsamles også anonymt med henblik på statistisk analyse om softwareanvendelse.

Vi bruger kun sådanne oplysninger med det formål at give slutbrugerne den bedst mulige softwareoplevelse. De indsamlede data vil ikke blive videregivet, delt, solgt, handlet eller lejet til nogen tredjepart til markedsføringsformål. For brugere, der ikke ønsker at aktivere denne service, kan du fravælge i menuen Avancerede indstillinger under installationsprocessen.

6. AKTIVERING

Den licenserede software indeholder teknologiske foranstaltninger, der er designet til at forhindre ulovlig eller ulovlig brug af den. Den licenserede software kan indeholde håndhævelsesteknologi, der begrænser licenstagerens mulighed for at installere og afinstallere den licenserede software på en maskine til ikke mere end et endeligt antal gange, i et begrænset antal computere og i en defineret tidsperiode, der er angivet af den købte licens. Den licenserede software kan kræve aktivering under installationen og i dokumentationen. Hvis en eller flere af disse gældende aktiveringsprocedurer ikke følges, kan den Licenserede Software kun fungere i en begrænset periode. Hvis aktivering er påkrævet, men licenshaveren ikke fuldfører aktiveringen inden for den begrænsede tidsperiode, der er angivet i dokumentationen eller forklaret under installationen, ophører den licenserede software med at fungere, indtil aktivering er afsluttet, inden hvilket tidspunkt funktionalitet genoprettes. Hvis Licenstager har problemer med aktiveringsprocessen, kan Licenstager kontakte Licensgiver kundeservice for support.

7. EVALUERINGSKOPIER

Licenstager kan få tildelt en evalueringskopi af den Licenserede Software gratis i en begrænset periode ("Evalueringskopien"). Visse funktioner og / eller funktioner i den licenserede software kan være låst eller utilgængelig i evalueringskopien. For at drage fordel af alle funktioner og funktioner i den Licenserede Software skal Licenstager købe en gyldig licensaktiveringsnøgle. Fra det øjeblik, at licenstager aktiverer licenseret software med en gyldig licensnøgle, ophører evalueringskopien med at betragtes som en evalueringskopi, og alle vilkårene i denne aftale begynder at gælde i deres helhed.

8. VILKÅR

Der er flere slags licenser, som licenstageren kan vælge at købe. Hvis Licenstager vælger at købe en livstidslicens, kan du bruge den, indtil den opsiges. Hvis du vælger at købe en licens i en bestemt periode, kan du kun bruge den i den specifikke periode. Du kan til enhver tid opsige licensen ved at ødelægge softwaren sammen med alle kopier deraf. Licensen ophæves automatisk eller på anden måde ophører med at være effektiv, hvis du ikke overholder nogen vilkår eller betingelser i denne aftale. Du skal destruere og ophøre med at bruge softwaren sammen med alle kopier deraf straks efter licensens ophør.

9. LICENSOVERFØRSEL

Licenstager må ikke leje, lease, låne, sælge, tildele, underlicensere, videredistribuere eller overføre den Licenserede Software eller den Licens, der er givet ved denne EULA uden forudgående skriftligt samtykke fra Licensgiveren.

10. SOFTWAREOPDATERINGER

Licensgiver kan levere licensopdateringer med softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer fra tid til anden uden beregning i løbet af denne aftales løbetid. Licensgiveren kan efter eget skøn beslutte, om licenshaveren kan få softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer gratis, eller licenstageren skal betale for opdateringerne. Med henblik på dette betyder "opdatering" en ny version af den licenserede software, der indeholder tekniske ændringer, opdaterede oplysninger, ændret funktionalitet eller andre ændringer, der er tiltænkt af licensgiveren til at forbedre eller tilføje, slette eller på anden måde ændre ethvert aspekt af den licenserede Software. "Indholdsopdatering" betyder en opdatering af det indhold, der bruges af den licenserede software, som muligvis skal opdateres fra tid til anden. Hvis den licenserede software er en opdatering til en tidligere version, skal licenshaveren have en gyldig licens til den tidligere version. Enhver opdatering, der leveres af Licensgiveren til Licenstager, foretages på basis af Licensudveksling, således at Licenstager accepterer, som en forudsætning for at modtage en Opdatering, at Licenstager ophæver alle Licenshavers rettigheder til at bruge enhver tidligere version af den Licenserede Software. Licenstager kan dog fortsat kun bruge den tidligere version til at hjælpe med overgangen til den opdaterede version. Når en opdatering er frigivet, kan licensgiveren ophøre med at servicere eller understøtte tidligere versioner uden nogen meddelelse til licenshaveren. Softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer kan leveres via den licenserede software eller på licensgiverens websteder. Denne licens tillader ikke licenstager at få og bruge en softwareopgradering og / eller en ny licenseret softwareversion. Den licenserede software kan kræve indholdsopdateringer for at fungere effektivt. Licensgiveren kan tilføje nye funktioner, musikspor, elementer, billeder, videoer eller slette originale funktioner, musikspor, elementer, billeder og videoer i opdateringssoftwaren eller opgraderingssoftwaren.

11. EJENDOM I INTELLEKTUEL EJENDOM

Den licenserede software og alle autoriserede kopier, som Licenstager fremstiller, er immateriel ejendom og er ejet af Licensgiveren og af tredjeparter, hvis intellektuelle ejendom er licenseret til Licensgiveren. Strukturen, organisationen og koden for den licenserede software er de værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger for licensgiveren og sådanne tredjeparter. Den licenserede software er beskyttet af lovgivningen, herunder uden begrænsning, ophavsretslovene i Folkerepublikken Kina og USA og andre lande samt ved internationale traktatbestemmelser. Undtagen som udtrykkeligt angivet i denne EULA, tildeles licenstageren ingen intellektuelle ejendomsrettigheder over den licenserede software. Licenstager må ikke afgive eller offentliggøre nogen offentlig erklæring vedrørende den licenserede software eller licensgiveren uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra licensgiveren.

12. STØTTE

Licensgiveren er ikke forpligtet af denne EULA til at give licenshaveren nogen teknisk supporttjenester i forbindelse med den licenserede software; Licenstager kan dog anmode om yderligere supporttjenester mod et ekstra gebyr eller få gratis e-mail-support, da Licensgiveren kan tilbyde fra tid til anden i løbet af denne EULA. E-mail-support inkluderer forretningsprioriteret teknisk assistance til installation og fejlfinding samt dækning af opgradering og vedligeholdelse.

13. AFSLUTNING AF WIDSMOB

Med forbehold af de betingelser og betingelser, der er fastsat i artikel 8, er WidsMob berettiget til at opsige denne EULA med virkning straks efter skriftlig meddelelse til licenstageren under følgende omstændigheder; hvis Licenstager begår en væsentlig overtrædelse af en af ​​sine forpligtelser i henhold til denne EULA, som ikke er i stand til at afhjælpe, eller hvis Licenstager begår en væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til denne EULA, som ikke afhjælpes inden for femten (15) kalenderdage efter modtagelse af en meddelelse fra WidsMob. Opsigelse af denne EULA påvirker ikke nogen rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser for nogen af ​​parterne, der er påløbet inden opsigelsen, eller som er beregnet til fortsat at have virkning efter opsigelsen.

14. INGEN GARANTI FOR LICENSIERET SOFTWARE

DEN LICENSIEREDE SOFTWARE LEVERES TIL LICENSTAGER "SOM DET ER." LICENSOREN OG LICENSORLEVERANDØRENE, KONFIGURATIONER, AGENTER, MEDARBEJDERE GIVER INGEN GARANTI FOR DENES BRUG ELLER YDELSE. LICENSOREN OG LICENSORSTILLINGERNE GIVER IKKE GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE LOV, FÆLLES LOV, TOLD, ANVENDELSE, ELLER ANDETS) TIL NOGEN SAG, INKLUDERET TIL UDEN BEGRÆNSNING TIL UDEN BEGRÆNSNING FOR UDEN BEGRÆNNING RETTIGHEDER, SALGSMÆRKELIGHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ALLE SÆRLIGE FORMÅL, UNDTAGENDE OG I DET OMFATTENDE, AT EN GARANTI KAN IKKE UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV I LICENSDAG.

DU ANERKENDER UDTRYKLIGT OG ER ENIGE I, AT DET, I DET OMFATTEDE GODKENDTE LOV, BRUG AF WIDSMOB-SOFTWARE ER PÅ DIN ENESTE RISIKO, OG HELE RISIKOEN FOR TILFREDSMÆSSIG KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED ER MED DIG. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING GIVET AF WIDSMOB ELLER EN GODKENDT REPRÆSENTANT SKAL OPLAGE GARANTI.

SOFTWAREN KAN INDEHOLDE “ÅBEN KILDE” -MATERIALER (F.eks. Ethvert software, der er underlagt ÅBEN KILDE, COPYLEFT, GNU GENERELT OFFENTLIG LICENS, LIBRÆR GENERAL OFFENTLIG LICENS, Mindre GENERAL OFFENTLIG LICEN, MIDLERLYSE, MIDLERLYSE, MIDLERLYSE , APACHE- ELLER OFFENTLIGE DOMÆNELICENSER ELLER LIGNENDE LICENSER). WIDSMOB GIVER IKKE GARANTIER MED HENSYN TIL ÅBNE KILDERMATERIALER, der er indeholdt i SOFTWAREN. DISSE EULA'S BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN HENSYN VIL LICENSGIVEREN ELLER LICENSGIVERENS MEDARBEJDERE, DENNE MEDARBEJDERE, AGENTERNE ER ANSVARLIGE FOR ALLE SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER OGSÅ, ELLER FOR ALLE FOLKENDE, INDIREKTE, SPECIALE, PUNITIVE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER MISLIGE SKADER SELV HVIS EN REPRÆSENTANT FOR LICENSOREN ELLER EN AF LICENSORENS AFSLAG er blevet rådgivet om muligheden for sådanne tab, skader, krav eller omkostninger eller for ethvert krav af enhver tredjepart. DISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER GÆLDER FOR DET OMFANG, DER ER GODKENDT MED GÆLDENDE LOV I LICENSHAVERS JURISDIKTION. LICENSGIVERENS AGGREGATANSVAR, OG LICENSORSTILLEDE, DENNE MEDARBEJDERE, AGENTER I ELLER I FORBINDELSE MED DENNE EULA, BEGRÆNSES TIL AFGIFTER, LICENSOPTAGER ER BETALT FOR DEN LICENSEREDE SOFTWARE, HVIS NÅGEN.

HVIS SOFTWAREN ER NÆRMET FOR EN TRUGET, POTENTIEL ELLER FAKTISK KRAV OM OVERTRÆDELSE AF EN ANDEN RET FOR, HVOR WIDSMOB KAN VÆRE ANSVARLIG, VIL LICENSOPTAGER FREMME OG RIMLIGE UDFØRELSER FOR AT STOP BRUGE OG SLETTE RETSVIRKNING ), WIDSMOB KAN LEVERE LICENSOPTAGER MED UDSKIFTNING ELLER OPDATERET ELLER ÆNDRET SOFTWARE GRATIS. I SÅDAN OMSTANDIGHED SKAL WIDSMOB IKKE BÆRE ANDRE FORPLIGTELSER FOR DIG.

16. SKADESLØSHOLDELSE

LICENSPECIFIKATION ERSIKRER OG HAVER LICENSOR HARMLESS FRA ALLE OG ALLE KRAV, TAB, FORPLIGTELSER, SKADER, BØDER, STRAF, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (INKLUDERENDE ADVARSLERBYGNINGER), DER SKAL ANGIVES FRA LICEN LICENTOPTAGERS FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE AFSNIT SKAL OVERLEVE UDLØBSDATOEN ELLER AFSLUTNINGEN AF DENNE AFTALE.

17. ENDBRUGER GENERERET INDHOLD

Den licenserede software gør det muligt for licenstageren at indtaste indhold, der lagres på den computer, som den licenserede software er installeret på (sådant indhold henvises heri til som "slutbrugergenereret indhold"). Licenstager er eneansvarlig for Licenshavers brug, opbevaring og videregivelse af det slutbrugergenererede indhold. Licenstager må kun bruge det slutbrugergenererede indhold ansvarligt på en måde, der er i overensstemmelse med udøvelsen af ​​god dømmekraft. Den Licenserede Software kan tillade Licenstageren at indtaste, kopiere, redigere Indhold, der udgør ikke-offentlige personlige oplysninger om andre personer end Licenshaveren; Licenshaveren må ikke bruge, gemme eller videregive sådanne oplysninger uden udtrykkeligt samtykke fra de personer, som det vedrører. Hvis Licenstager har problemer med at afgøre, om Licenstagerens tilsigtede anvendelse er passende, eller om Licenstager har brug for skriftlig tilladelse, eller om andre juridiske spørgsmål skal overvejes, opfordrer Licensgiveren kraftigt Licenstager til at søge kompetent juridisk rådgivning. Licensgiveren hjælper ikke licenshaveren med at træffe denne beslutning, og licensgiveren kan heller ikke give licenshaveren juridisk rådgivning med hensyn til intellektuel ejendomsret eller privatlivslovgivning.

Licenstager må kun bruge slutbrugergenereret indhold, der tilhører licenshaveren og ikke krænker andres rettigheder deri. Licensgiveren vil ikke redigere eller overvåge alt indhold; Licenstager påtager sig derfor eneansvar for overvågningen heraf. Licenstager må ikke bruge den licenserede software i forbindelse med indhold, der er ulovligt, uanstændigt, uanstændigt, ærekrænkende, ansporer til race eller etnisk had eller krænker andres rettigheder eller på anden måde er anstødeligt.

Licenstager er ansvarlig for uafhængig kontrol af nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​licenshaverens indhold (f.eks. Tekniske illustrationer eller diagrammer til betjeningsvejledninger, dele kataloger, skemaer, skrivediagrammer, monteringsvejledning, vedligeholdelsesmanualer, arkitektoniske præsentationer eller andet materiale, du opretter og / eller ændrer ved hjælp af Vores software).

Licenstager må kun bruge slutbrugergenereret indhold, der tilhører licenshaveren og ikke krænker andres rettigheder deri. Licensgiveren vil ikke redigere eller overvåge alt indhold; Licenstager påtager sig derfor eneansvar for overvågningen heraf. Licenstager må ikke bruge den licenserede software i forbindelse med indhold, der er ulovligt, uanstændigt, uanstændigt, ærekrænkende, ansporer til race eller etnisk had eller krænker andres rettigheder eller på anden måde er anstødeligt.

Hvis licenstager eller licenshavers advokat beslutter, at licenstageren ifølge loven er forpligtet til at opnå skriftlig tilladelse til at bruge dele af det slutbrugergenererede indhold, skal licenstageren anmode om tilladelse til reproduktion, omfordeling eller modifikation af indholdet fra den relevante ejer af det pågældende materiale ( som muligvis citeret i den licenserede software). Hvis licenshaveren eller licenshaverens advokat på den anden side finder det tilladt at fortsætte og medtage slutbrugergenereret indhold fra den licenserede software, beder licensgiveren licenshaveren om korrekt at udpege licensgiverens varemærke (r), når der henvises til den licenserede software i meddelelse eller ophavsretsdel af licenshaverens papir, projekt eller produkt. Licenstager skal holde skadesløsholdelse, holde sig uskadelig og forsvare Licensgiver og Licensgiver-leverandører for alle krav, skader, advokatsalær, omkostninger og retssager, der opstår som følge af eller skyldes Licenshavers brug eller distribution af alt indhold og dets anvendelse af den licenserede software.

18. EKSPORTBEGRÆNSNINGER

Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere den licenserede software til nogen lande eller territorier, der er godkendt af De Forenede Nationer eller USA. Ved at bruge den licenserede software erklærer du og garanterer, at du ikke befinder dig i sådanne lande.

19. GÆLDENDE LOV- OG TVISTBESLUTNING

Denne aftale vil blive styret af folkerepublikken Kinas love uden at give virkning for lovkonflikten. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, skal afgøres af Hongkong Court of International Arbitration i overensstemmelse med dens effektive regler i det omfang, det ikke er forbudt af lokal lovgivning i din jurisdiktion.

ANERKENDELSE VED AT INSTALLERE SOFTWAREN, ERKENDER DU, AT DU LÆSER OG FORSTÅR ​​FORTIDEN, OG AT DU GODKENDER at være BUNDET AF DENNE BETINGELSER OG BETINGELSER. DU ER OGSÅ ENIGE OM, AT DENNE AFTALE ER DEN FULDE OG EKSKLUSIVE UDTALELSE AF AFTALEN MELLEM PARTERNE OG SUPPLEREDE ALLE FORESLÅEDE ELLER FØRSTE AFTALER, MUNDTIGE ELLER SKRIFTLIGE, OG ALLE ANDRE KOMMUNIKATIONER MELLEM PARTERNE VEDRØRENDE LICENBESKRIVELSEN.