DA 2404 Form - Sådan downloades og redigeres DA 2404

Sidst opdateret den 23. december 2021 by Tina Clark


Sådan downloades og redigeres DA 2404

Del 1: Generel introduktion

DA-formular 2404, som bruges af Department of the United States Army og kendt som et udstyrsinspektions- og vedligeholdelsesark, bruges til at føre en oversigt over alle inspektioner, der udføres på udstyr brugt af de væbnede styrker.

Dette regneark bruges primært sammen med en tilsvarende teknisk manual til det udstyr, der arbejdes på. Desuden bruges det også til at angive udstyrets tilstand og enhver vedligeholdelse, der udføres på det.

Denne DA 2404-formular viser det specifikke emne, der inspiceres, eventuelle problemer eller mangler ved udstyret, og hvilke handlinger der skal træffes for at rette det. Det skal underskrives og initialiseres af vedligeholdelsespersonale, når reparationer er afsluttet og opbevaret som en oversigt over inspektioner og reparationer af udstyr.

Denne formular er tilgængelig på dokumentationswebstederne for De Forenede Staters hær eller kan leveres af kommandokæden.

Del 2: Tips til at udfylde denne DA 2404-formular

1. Udfyld organisation, der arbejder på udstyret i boks 1, og identificer det udstyr, der skal inspiceres eller bearbejdes fra boks 2 til 6.

Sørg for at angive udstyrsnomenklaturen og modellen i boks 2. Medtag alle kilometertal, timer, hotstart eller andet måleværktøj på udstyret for at identificere de relevante driftsoplysninger.

2. Identificer alle de tekniske manualer, der er brugt til inspektion og vedligeholdelse i boks 7. Hvis der bruges mere end to manualer, henvises der til dem i et tillægsark, der er vedhæftet i slutningen af ​​DA-formular 2404.

Vedligeholdelsesudbyderen eller inspektøren underskriver og daterer i boks 8 for at certificere formularen. Desuden skal du registrere servicetiden i boks 10.

3. Resten af ​​regnearket bruges til at liste og identificere de inspicerede genstande og vedligeholdelsesregistreringer. Hvert varenummer og deres status vil blive anført i boks a og b individuelt.

Problem med mangler og mangler ved udstyret skal identificeres i kolonne c. Nødvendige korrigerende handlinger bør anføres i kolonne d. Efter adressering skal hver vare underskrives med initialerne til vedligeholdelsespersonalet i kolonne e.

4. Den udfyldte DA Form 2404-optegnelse skal opbevares sammen med udstyret til yderligere reference i fremtidige vedligeholdelsesbegivenheder, og en kopi skal opbevares af vedligeholdelsesgruppen for at føre en aktiv oversigt over al inspektion og vedligeholdelse, der udføres på udstyr.

DA 2404 Form

Del 3: Videovejledning og hjælp til at udfylde DA 2404


Del 4: Hurtig vejledning til at udfylde DA 2404 PDF

Trin 1: Tilføj DA-formular 2404 PDF-fil

Download og installer PDF Editor til Windows - WidsMob ConvertPDF. Åbn DA Form 2404 skabelonen ved at klikke på Åbne knappen eller træk formularen direkte til programmet.

Føj PDF til ConvertPDF

Trin 2: Konverter DA-formular 2404 PDF til Word-format til redigering

Du vil være i standard PDF til Word afsnit. Vælge Indstillinger på bunden. Senere kan du se et pop-up vindue med navnet på Option. Klik ord i venstre panel, og indstil derefter til at konvertere PDF til word (*.docx) eller word 2003-2007 (*.doc).

Administrer PDF-outputindstillinger

Trin 3: Rediger DA-formular 2404

Hvis du vil beholde det originale layout og bevaring, skal du vælge Samme som ressource på bunden. Klik på den enorme Konverter knappen i nederste højre hjørne. Få sekunder senere kan du få det konverterede word-dokument med succes. Udfyld dine personlige oplysninger i det tilsvarende felt.

Win Download Mac Download